Boost & Build:
de essentie van turn around management en recovery management

Nederland kent geen slechte interim management bureaus. En toch is er een groot verschil te onderkennen als het gaat om aanpak, service, nazorg en kwaliteit. En ook de rekening kan heel verschillend zijn! Aiming Better heeft goed geluisterd naar zijn klanten en de turnaround managers in zijn netwerk.

Twee aspecten van turnaround management zijn naar ons oordeel essentieel:
1. zowel de turnaround zelf (de boost fase), als de gedegen voorbereiding ervan, zullen snel moeten plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid er van
2. na de periode van de turnaround (de build fase) zal het bedrijf weer gezond en wel op eigen benen verder moeten; dat wil zeggen dat gedurende de turnaround gewerkt moet worden aan het verbeteren van de kernprocessen en de competenties van de organisatie.

Goed leiderschap is bij een turnaround essentieel, maar tegelijkertijd zullen veel zaken op de werkvloer moeten veranderen. Dit vereist dikwijls additionele expertise en inzet op het gebied van human resources en operationele bedrijfskunde.

Wij onderscheiden ons op een aantal punten:

Onze aanpak is effectiever en sneller. Door de teamaanpak beschikken we over een grotere en bredere kennis van zaken. Daardoor bereiken wij eerder resultaten.
Onze managers zijn getest en hebben een bewezen trackrecord, ze passen in de cultuur van de organisatie waarin ze geplaatst worden.
De opdrachtintake is indringend en waar nodig sparen wij reputaties niet.
Targets leggen wij van tevoren vast; beloning op basis van het behaalde resultaat.
Aiming Better werkt met bewezen werkmethoden en processen. Geen hoogdravende verhalen, maar een praktische aanpak met heldere en klare taal.
voor meer informatie klik op verder

terug
home