..

Het uiteindelijke doel: een "World Class" onderneming

Welke manager droomt er niet van zijn eigen onderneming tot een "world class" niveau op te tillen? De verhalen over World Class Manufacturing en Operational Excellence zijn in Nedreland alom bekend. Toch zijn er maar heel weinig ondernemingen die hun droom hebben kunnen omzetten in werkelijkheid, alle prachtige verhalen van consultants ten spijt. Kennelijk is de praktijk weerbarstig:
".....het is niet moeilijk om van de ideale situatie te dromen, de uitdaging is om het gedaan te krijgen....."

Nu hebben de mensen van Aiming Better zelf als "lijnverantwoordelijke" voor de moeilijke klus gestaan om de World Class gedachte om te zetten in bedrijfswinst en marktpositie. Zij hebben zelf aan den lijve ondervonden hoe lastig het is de mooie verhalen van consultants om te zetten in klinkende munt. Zij hebben zelf echter ook ondervonden dat het je als organisatie niet lukt om je "aan je eigen haren uit het moeras te trekken". Ondervonden dat er een goede taakverdeling tussen eigen organisatie en externe hulp moet zijn, waarbij teamdicipline en projectmatige aanpak de kernbegrippen zijn om ook op de minder vreugdevolle momenten door de vaak zure appels heen te bijten.

De aanpak van Aiming Better komt voort uit de volgende basisbeginselen van verandermanagement:
- tastbare resultaten ondersteunen het enthousiasme voor WCM (en niet andersom)
- door te praten over dingen verander je niet veel, wel door dingen te doen
- je leert dingen pas echt door ervaring op te doen in de praktijk
- er zijn altijd wel mensen die volharden in de bestaande situatie en dus niet willen veranderen: probeer die mensen wel mee te krijgen, maar ga er niet op wachten

De basis van de aanpak van Aiming Better is dus dat in het WCM Project eerst en vooral tastbare resultaten neergezet moeten worden. Leden van de verbeterteams zullen dan met recht trots zijn over wat zij bereikt hebben. Verder zijn successen nu eenmaal nodig om de critici die langs de zijlijn toekijken uiteindelijk mee te krijgen (de categorie mensen van "eerst zien dan geloven"). Tenslotte moet in de huidige moeilijke markt het geld dat in een WCM Project gestoken wordt, meteen weer worden terugverdiend.
Dit is de reden dat in de aanpak van Aiming Better direct in begin van het project gezocht wordt naar kansvolle deelprojecten, en dat binnen deze deelprojecten met volharding de projecttargets nagestreefd worden. Aiming Better vindt daarbij dat de pay-out tijd van deelprojecten binnen een half jaar moet blijven.

Bovenstaande betekent dat de managers van Aiming Better in de moeilijke begin periode "de kar trekken". Vreemde ogen dwingen.
Daar de uiteindelijke doelstelling is dat de organisatie op eigen kracht verder kan groeien in Operational Excellence, wordt vanaf het begin van het project gewerkt aan kennisoverdracht en kennisopbouw. Dit gebeurt door een interne projectleider per locatie te benoemen die vanaf het begin van het project mee loopt. Gaande het project leert de interne projectleider van de aanpak, zodat Aiming Better in de loop van de tijd langzaam de rol van kartrekker overdraagt naar de interne projectleider en zelf verschuift naar de rol van trainer/coach. Uitgebreide handboeken ondersteunen dit proces van kennisoverdracht. Zo leert men al doende.

De grote lijnen binnen het project worden bewaakt (en zo nodig bijgestuurd) door de stuurgroep.

Wij hebben een zeer ruime ervaring met het stap voor stap implementeren van World Class Manufacturing (OpEx). Daarom zijn wij ook bereid af te rekenen op basis van het behaalde resultaat: "value based pricing" (in plaats van "uurtje-factuurtje").
Ruim 30 bedrijven gingen u voor, waar wij meer dan 100 projecten met succes afgerond hebben. Opdrachtgevers in Nederland, Duitsland, Engeland en België.

terug
home