Aan de slag: van Probleem naar Blijvend Resultaat

De opdrachtintake is een belangrijk moment voor het aanvaarden van een Boosters & Builders opdracht. Daarom worden tijdens de intake 3 zaken geïnventariseerd:
- Het verkrijgen van inzicht in achterliggende oorzaken
- Het gewenste profiel van het Boosters & Builders team dat voor dit specifieke probleem het meest geschikt is -

De op dat moment beschikbare facts en figures van het bedrijf.
Na de intake gaan we meteen aan de slag met het opstellen van een marsroute voor de turnaround. Eerst een krachtige inventarisatie:
1. Het team stelt eerst de echte pijnpunten vast, kijkt of de cijfers kloppen en beslist waar er eventueel moet worden ingegrepen.
2. Daarna stelt het team de definitieve opdracht vast en de te volgen marsroute qua uitvoering.

Na akkoord, gaat de opdracht de definitieve uitvoeringsfase in.
Het spreekt vanzelf dat Aiming Better optimaal gebruik maakt van veranderingsgezinde medewerkers binnen het bedrijf zelf. Die maken dan ook deel uit van het Boosters & Builders team.

Aiming Better hanteert een overzichtelijk standaard rapportagesysteem om tijdens de turnaround de voortgang van het project te bewaken. Daar waar het mogelijk is, wordt afgerekend op basis van het behaalde resultaat (i.p.v. op basis van de bestede tijd).

voor een korte beschrijving van de mensen die de kar trekken, klik op teamleiding.
terug
home