..

Hoe doen we dat? Gezamelijk gestructureerd aan de slag!

Aiming Better richt zich primair op het verbeteren van "operational excellence" bij haar opdrachtgevers. We werken primair aan:
- productiviteit van productie en administratie
- logistiek (magazijnen, transport, ERP en ketenoptimalisatie)
- duurzame inkoop en duurzame productinnovatie

Productiviteit is hier bedoeld in de ruime zin van het woord: de verhouding tussen de waarde (kwaliteit in de ogen van de klant) en de kosten van de geleverde producten en/of diensten.
Logistiek is natuurlijk nauw verweven met ICT, maar het kan ook zijn dat de kern processen niet goed lopen of omslagtig zijn.
Duurzame Inkoop is een zaak van praktische aanpak en geen vage verhalen (dromen). Als eerste moet duurzaamheid helder neergezet worden, cijfermatig.

Aiming Better heeft een eigen aanpak om tot betere resultaten te komen. Een aanpak die zich onderscheidt door snelheid en resultaatgerichtheid:
- Wij schrijven geen dikke rapporten, maar realiseren verbeteringen in de bedrijfsprocessen volgens een goed gedefinieerde methodiek, samen met de mensen van uw onderneming.
- Wij zijn bereid de financiële vergoeding afhankelijk te laten zijn van het bereikte succes.

De kracht van Aiming Better ligt in het feit dat zij zich direct concentreert op de uitvoering in de praktijk. Geen theoretische verhalen.
De basis wordt steeds gevormd door het inschakelen van de mensen die zelf direct betrokken zijn bij het primaire proces. Stap voor stap worden de mogelijkheden voor verbeteringen één voor één aangepakt en ingevoerd. Samen met Uw mensen, zodat er meteen draagvlak is en de verbeteringen ook daadwerkelijk opgepakt worden. De hiervoor ontwikkelde methoden en technieken zorgen voor een snelle, doelgerichte aanpak.

Wij hebben een zeer ruime ervaring met het stap voor stap verbeteren van de operationele bedrijfsvoering. Ruim 30 bedrijven gingen u voor, waar wij meer dan 100 projecten met succes afgerond hebben. Opdrachtgevers in Nederland, Duitsland, Engeland en België.

terug
home