Geïntegreerde diensten

Het uitgangspunt is dat de organisatie na het veranderingstraject op eigen kracht verder kan.

Dit betekent dat de aanpak van Aiming Better altijd uit 3 elementen bestaat:
1. het project zelf, waarin de verbeteringen bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd worden
2. training om de betrokken medewerkers de nieuw benodigde vaardigheden bij te brengen
3. coaching van leidinggevenden (MT-leden, interne projectmanager, etc.) om het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen

Het is dus zo dat projecten van Aiming Better meer zijn dan snelle (technische) verbeteringen die snel weer verdampen als Aiming Better weer uit zicht is. Samen wordt gewerkt aan een duurzame verbetering van de organisatie zelf. Dat is mensenwerk.
Andersom is het ook zo dat Aiming Better trainings- en coachingstrajecten altijd doet aan de hand van een verbeterproject binnen de organisatie zelf. Dus geen abstracte "classroom cases", maar verbeteringen in de eigen werkomgeving. Dat werkt het meest effectief.

terug
home

 

.