Handboeken en training

Aiming Better heeft de ervaring opgedaan dat de aankoop van nieuwe productie lijnen, IT systemen of ‘E-business solutions’ niet voldoende is voor succes.Essentieel is dat de organisatie optimaal gebruik maakt van die investeringen: de werkprocessen van mensen en computers (machines) moeten optimaal op elkaar ingespeeld zijn.Aiming Better heeft ruime kennis opgedaan op het gebied van de benodigde veranderingsprocessen en heeft de kennis hoe te verbeteren samengevat in gestructureerde workshops en praktische handboeken voor projecten, aangeduid met de verzamelnaam: de "Aiming Better Aanpak".Teams die de gestructureerde aanpak volgen, komen aanmerkelijk sneller tot resultaat. Bij iedere stap worden hulpmiddelen geboden om inhoudelijke problemen te overwinnen. Zo leert een team al doende.
De hulpmiddelen van de Aiming Better Aanpak zijn ontwikkeld langs drie hoofdlijnen:
1. Beleidsrichting en benodigde kern competenties.
Tools: - StrAP, Strategie Actie Planning (een gestructureerde workshop met het management)
    - Logistieke Scan en OEE of OPE Scan (OEE = Overall Equipment Efficiency, OPE= Overal Personel Efficiency)
- "Cultuur Barometer" (een vragenlijst met analyse-tool en workshop over de cultuur op de werkvloer en de management stijl)
2. Invoering van “continu verbeteren” van kernprocessen (op basis van Six Sigma).
Tools: - KOOR (DMAIC: voor gebruik in administratie, productie en logistiek; met handboek en training)
- KOOP (voor inkoop; met handboek en training)
- TPM (voor productie en onderhoud; speciaal handboek en training)
- SMED (voor omsteltijdverkorting; speciaal handboek en training)
- GOAL (voor logistiek; speciaal handboeken training)
3. Implementatie van “sprongsgewijze verbeteringen” door ERP, MES (en E-business).
Aanpak: - ERP+ (richting Operational Excellence met ERP implementaties and E-business)
    - Boost & Build (turnaround management)
    - Eco-efficient Value Creation (duurzame innovatie)

terug
home