Value Based Pricing
: vrijblijvendheid is voorbij

Wanneer u genoeg hebt van leveranciers die u loze beloften doen, is Value Based Pricing van Aiming Better de oplossing.
De basisgedachte is dat u een project niet afrekent op basis van de kosten, maar op basis van de waarde die het project voor u heeft. Daarmee bent u verzekerd van de pay-out tijd die van te voren met u is overeengekomen.

Value Based Pricing is mogelijk wanneer aan de volgende 3 criteria voldaan is:
1. het financiële effect van het project is goed te meten aan de hand van één of twee operationele parameters (bijvoorbeeld de OEE)
2. voorafgaand aan het project is met een scan de potentiële verbetering van de productiviteit is ingeschat
3. tijdens het traject van project-implementatie blijven de karakteristieken van de productie (zoals batchgrootte en specificaties) constant
Value Based Pricing is dus geen slag in de lucht maar een weloverwogen strategie.
   
De verschillende systemen voor VBP contracten
 
Omdat de opdrachtgever doorgaans niet wil dat de betalingsregeling in het contract oneindige reikwijdte heeft, is de vergoeding voor succes meestal gemaximeerd. Daarnaast is de regeling doorgaans ook gekoppeld aan een minimum om te verzekeren dat de opdrachtgever gecommitteerd is aan de beoogde veranderingen.
In de praktijk gaat het dus om een vorm van bonus-malus. Veel opdrachtgevers vereisen verder enige transparantie in de kostenopbouw van het project.
 
Dit levert in de praktijk een 3 tal varianten voor VBP op (zie onderstaande figuur):
a. de pure vorm van VBP waarbij afgerekend wordt op basis van de waardelijn,
  met een bonus-malus band t.o.v. het projectdoel
b. VBP waarbij afgerekend wordt op basis van de waardelijn,
  met een bonus-malus band t.o.v. de vaste prijs voor het project
c. VBP waarbij afgerekend wordt op basis van de waardelijn,
  met een bonus-malus band t.o.v. totale kosten van het project
 
Het voordeel van het laatste systeem is, dat er tijdens de implementatie van het project bijgestuurd kan worden in termen van het optimaliseren van de output (waarde). Wanneer het bijvoorbeeld tijdens het project blijkt dat door extra inzet van mensen een hoger doel bereikt kan worden, is dit voor beide partijen attractief, mits de kosten die hiermee gepaard gaan lager zijn dan de baten. In de VBP figuur schuiven de projectkosten omhoog, terwijl de afrekening met de opdrachtgever volgens de waardelijn blijft plaatsvinden: de ultieme vorm van VBP.
De gebruikelijke pay-out tijd voor het optimaliseren van het gebruik van bestaande machines of computersystemen, is 0.5 jaar.
 

Het standaard betalingssysteem is:

- 30% bij start project
- 30% bij mijlpaal 60%
- 30% bij mijlpaal 90%
   (indien bereikt)
- 30% bij mijlpaal 120%
   (indien bereikt)
- rest bij einde project

In het geval van een ICT investering volgens de Aiming Better aanpak, is het gebruikelijk om:
- het ICT gedeelte (hardware + software) te laten leveren tegen een vaste prijs
- de extra inspanning van de business consultants van Aiming Better te verrekenen
  met één van de drie VBP varianten op basis van 0,5 jaar pay-out tijd
 
Uiteraard kunt u er altijd voor blijven kiezen om het verbeterproject toch op basis van een conventioneel contract (bv vaste prijs of regie) af te rekenen.
 
terug
home