ERP+plus (Operational Excellence in ERP) = making better use of your ERP system

ERP+plus is er op gericht om de winstbijdrage van een bestaand ERP systeem te verbeteren.

Wanneer het bestaande ERP systeem te kort schiet in termen van bijdrage aan de productiviteit en/of de kwaliteit biedt ERP-plus een uitkomst.

De aanpak van de methode is om het ERP system beter in lijn te brengen met de werkprocessen en met de mensen die het systeem moeten gebruiken. Soms moet het systeem licht aangepast worden, soms is het beter de werkprocessen aan te passen of de mensen achter het systeem een andere werkwijze aan te leren.

Het is een kenmerkende eigenschap van 'ERP+plus' dat het direct gericht is op verbeteringen op korte termijn. Productiviteit en kwaliteit verbeteren dus direct al aan het begin van het project (picking low hanging fruit first) .

De verbetering van de productiviteit en de kwaliteit van processen gaat altijd hand in hand met de verbetering van de organisatie en toename van de vaardigheden van de mensen daarin. De mensen in de organisatie zijn immers de sleutel tot succes. Dit aspect krijgt in de projectaanpak veel aandacht met training en coaching. De aanpak is die van Continu Verbeteren, d.w.z. verbeterteams op de werkvloer. De methoden van Aiming Better zijn gericht op maximalisatie van de snelheid van veranderen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid en van het benodigde draagvlak.


Aiming Better kan op diverse manieren een bijdrage leveren in het noodzakelijke verandertraject: door de leiding van het project te nemen, maar ook door te ondersteunen in termen van consultancy, training en coaching.

terug

home