Value Stream Mapping

Het doel van Value Strem Mapping is het inzichtelijk maken van logistieke knelpunten en mogelijke problemen in de totale Value Stream (waardestroom). Deze knelpunten en problemen moeten daarna in meer detail niveau worden geanalyseerd. Het is dan ook het startpunt van een logistieke analyse.
De value stream map is primair bedoelt om een organisatie bewust te maken van de toegevoegde waarde in de totale productie- en distributiieketen. De value stream map wijkt daarom af van de gebruikelijke processchema´s op de volgende punten:
1. Andere, meer figuratieve pictogrammen worden gebruikt
2. Focus is op logistieke en productieprocessen
3. Aggregatieniveau is dikwijls zeer hoog: per productfamilie wordt de gehele productie, de toeleveranciers en de klanten in één schema weergegeven.

De aanpak van Value Stream Analyse kent 4 stappen:

Stap 1 Basiscomponenten
  :Teken de basiselementen van de productie- en distributieketen op een vlak. Zie hiervoor het voorbeeld op de linker pagina.
Stap 2: Basisgegevens
  Voeg de belangrijkste basisgegevens toe. Vaak is hiervoor wat uitzoekwerk noodzakelijk om alle gegevens te verzamelen.
C/T: Cyclustijd, oftewel elke zoveel seconden komt er een product uit het proces.
C/O: Operatietijd, oftewel zoveel tijd kost het voor één product om het totale proces te doorlopen
Takt: dit is de frequentie waarmee de klant de producten afneemt.
Opmerking. Afhankelijk van de situatie worden de gegevens opgegeven voor een piekmaand, een piekweek of een piekdag.
Stap 3: Materiaalstromen en voorraden
  Voeg de materiaalstromen en voorraden toe. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiaal push (als het klaar is, duwen we het naar de wachtrij voor volgende stap) en pull (we maken het product pas als er vraag naar is; de vraag naar een product start dus òf als de volgende bewerking er naar vraagt òf als het einde van de keten er naar vraagt).
Bij voorraden wordt onderscheid gemaakt tussen gecontroleerde voorraad (veiligheidsvoorraad of buffers) en ongecontroleerde voorraad (wachtrijen)
Stap 4: Informatiestromen en doorlooptijden
  Voeg de Informatiestromen en doorlooptijden toe. Er wordt onderscheid gemaakt tussen elektronische informatiestromen en handmatige informatiestromen (papier). Belangrijk hierbij is in elk geval dat de informatiefrequentie bekend is voor elke informatiestroom (bijv. elke dag, 1x per week,… ).
De doorlooptijd wordt opgebouwd uit de volgende elementen:
de operatietijden (C/O) van de productieprocessen
de tijdwaarde van de voorraden. Dit wordt bepaald op basis van de Takt. Het aantal eenheden maal de takt geeft de tijdwaarde van de voorraden aan. Als het om één productvariant gaat is deze tijdwaarde gelijk aan de tijd dat een product in de wachtrij staat (engels: queue).
De doorlooptijd wordt ingedeeld in Waarde Toevoegend (engels: value-adding) en Niet Waarde Toevoegend (engels: non-value-adding). Dit wordt tenslotte grafisch weergegeven onderaan de Value Stream Map, zie het voorbeeld hier onder.

Een Voorbeeld van Value stream Analyse:terug
home