Een nieuwe aanpak voor optimalisatie van de Supply Chain

De performance van de logistieke keten tussen uw klanten en uw toeleveranciers is sterk te verbeteren door "supply chain management", met als resultaat lagere transport-, voorraad- en productiekosten, en een betere service.

U heeft vast al wel eens eerder gewerkt aan verbetering van de productiviteit, maar zijn nu langzamerhand alle interne verbetermogelijkheden uitgeput? Moet u op zoek naar externe mogelijkheden? Bent u toe aan de volgende verbeterstap op het gebied van inkoop en logistiek?
Wanneer u in de logistieke keten een graduele verbetering zou kunnen bereiken, dan zou dat al snel een aanzienlijke verbetering van de winst en de marktpositie opleveren.
Daartoe is het niet alleen essentieel dat u over goede ICT systemen beschikt, maar ook dat uw medewerkers er optimaal mee omgaan: mens en systeem moeten goed op elkaar zijn afgestemd en ingespeeld. De organisatie van inkoop en logistiek op de werkvloer moet tot in detail in orde zijn.
Uiteindelijk draait het natuurlijk om minimalisatie van de kosten in de keten: de transportkosten, de voorraadkosten en, last but not least, de productiekosten doordat u beter kunt plannen.
En een betere service aan uw afnemers mogen we natuurlijk ook niet vergeten: door tracking & tracing is bewaking van productkwaliteit en -veiligheid gewaarborgd.

'Operational Excellence' in de totale Supply Chain levert u een ijzersterke positie op in de markt, en daar gaat het uiteindelijk om, maar hoe bereikt u die?

Aiming Better combineert hiertoe de stappenplannen van haar methoden: 'KOOP' en 'GOAL':
1. De GOAL methode is een uitgebreid stappenplan voor logistieke verbetering. In de aanpak zijn 3 bekende methoden uit de bedrijfskunde geïntegreerd in één aanpak:
- de Theory of Constraints (TOC) van Goldratt
- de methode van Integrated Strategic Transformation van IMD
- de aanpak van 'Continuous Improvement' volgens Six Sigma.
2. De KOOP methode is een stappenplandat helpt bedrijven de inkoopfunctie structureel te verbeteren. Met dit stappenplan wordt eerst de inkoopstrategie per productsoort op een rijtje gezet (o.a. de Kraljic matrix). Daarna wordt de strategie uitgewerkt naar een operationeel plan, waarbij eventueel gezocht wordt naar nieuwe leveranciers. Het handboek biedt verder stevige handvaten bij het onderhandelingsproces, en bij de operationele omschakeling naar een nieuwe leverancier en een nieuwe logistieke keten.

Logistieke Scan
Om vooraf vast te stellen wat de kansen op succes zijn, is er een 'Logistieke scan' gedefinieerd. Uit deze logistieke scan komt de (financiële) doelstelling voor het project en de bijbehorende looptijd. De doorlooptijd van de logistieke scan is ca. 3 tot 6 weken.

De kern van de aanpak is dat de medewerkers van de werkvloer vanaf het begin van het project ingeschakeld worden in verbeterteams. Dit om te zorgen dat de praktijkkennis direct aanwezig is, en om de betrokkenheid bij de invoering zeker te stellen. Het resultaat is dikwijls verbluffend: een beduidend hogere performance, doorgaans veel meer dan dat het team en de directie van te voren heeft verwacht.

terug
home