Six Sigma en DMAIC: voor betere producten, betere service, minder kosten en een betere administratie
 
Six Sigma verovert vanuit de VS nu ook het bedrijfsleven in Europa.
Eigenlijk is het de opvolger van het bestaande TQM (Total Quality Management), maar dan beter gestructureerd. Ook bij Six Sigma gaat het uiteindelijk om een hogere toegevoegde waarde bij lagere kosten.

De systematiek van Six Sigma is bij uitstek geschikt voor het verbeteren van de dienstverlening en de administratie. General Electric was de eerste die buiten de fabricagesector enorme successen boekte, zoals bij GE Capital. Ook Aiming Better heeft een aantal projecten succesvol afgerond buiten de fabricageomgeving.
De aanpak van Six Sigma kenmerkt zich door:

Het is om bovenstaande reden dat Six Sigma perfect past in de aanpak van Aiming Better (en andersom). Voor productie combineert Aiming Better Six Sigma met TPM ("World Class Manufacturing" or WCM).
Voor verbeteren van producten en van dienstverlening heeft Aiming Better de volgende aanpak:

 1. Bepaal de strategische inbedding (met de StrAP workshop voor keuzen in de marktstrategie en de daarbij behorende core competies)
 2. Bepaal de vereiste toegevoegde waarde voor de klant: ‘Voice of the Customer’ (om vast te stellen wat er verbeterd moet worden)
 3. Bepaal de bestaande (kern)processen
 4. Zet een meetsysteem op met targets
 5. Maak een keuze tussen proces (her)ontwerp en procesverbetering (of beide)
 6. Start procesverbeteringen met de DMAIC methode (bij Aiming Better heet dit KOOR)
 7. Borg het bereikte resultaat

DMAIC en KOOR

De methodiek waarmee de verbeterteams in Six Sigma aan de slag gaan (de Deming cirkel) heet DMAIC. DMAIC is een 5 stappen model dat continu opnieuw wordt doorlopen:

 1. Define (definieer het probleem),
 2. Measure (meet de benodigde gegevens),
 3. Analyze (analyseer het probleem),
 4. Improve (implementeer verbeteringen)
 5. Control (controleer, beheers en borg het verbeterde proces).

Dit model wordt zowel gebruikt om een product- of procesverbetering te realiseren als voor (her)ontwerp van een proces.
Eigenlijk speelt DMAIC zich af op twee niveaus:
- het globale niveau waarop een verbeterteam (of een groep van verbeterteams) een verbeterproject aanpakken, van het begin tot het einde
- het detailniveau, binnen het verbeterproject,
waar een verbeterteam haar doel stap voor stap tracht te bereiken.

Aiming Better heeft voor het detailniveau DMAIC aan de hand van praktijkervaring nog iets aangepast tot het eenvoudig vier-stappenplan KOOR.
De systematiek van KOOR is vastgelegd in een handig handboek, waarin de activiteiten per stap nader uitgewerkt zijn, en waarin een aantal tools opgenomen zijn die de werkwijze ondersteunen (pareto, brainstormen, etc.). De letters van KOOR staan voor de resultaten van elk van de 4 stappen:

Stap 1 maak een Keuze en definieer het probleem
  Aan de hand van het opgezette procesmeetsysteem en de gestelde doelen (afgeleid van de behoeften van de klant) worden problemen zichtbaar. Maak een keuze uit deze problemen die aangepakt moeten worden en definieer deze.
Stap 2 bepaal de Oorzaak
  Som alle mogelijke oorzaken van het probleem op en kies de belangrijkste om mee door te gaan.
Stel de oorzaken van de problemen vast. Stel vast wat je wilt weten, en voer hiervoor metingen in, en analyseer deze. Stel uiteindelijk vast wat de belangrijkste oorzaken zijn. Selecteer een oorzaak om mee door te gaan.
Stap 3 zoek de Oplossing
  Zoek alle mogelijke oplossingen en selecteer de veelbelovende oplossingen om mee door te gaan.
Kijk zowel naar variaties buiten het systeem, als naar systeemvariaties. Oplossingen kunnen eveneens buiten het systeem liggen, of wijzigingen van het systeem vragen. Zijn eenmaal alle mogelijke oplossingen bekend, dan dient er een keuze gemaakt te worden. Het projectteam werkt het verbetervoorstel uit voor het management.
Stap 4 zorg voor Resultaat
  Implementeer de oplossingen en controleer het effect via de (statistische) metingen betreffende het (deel)probleem teneinde het effect op de overall prestaties te controleren. Borg het resultaat.

Voor meer informatie, klik op KOOR

Achtergrond van Six Sigma

De definitie van Six Sigma

De definitie die wij hanteren voor Six Sigma:
Een veelomvattend en flexibel systeem waarmee een organisatie maximaal en duurzaam succes behaalt. Dit wordt gerealiseerd door continu:
1. scherp in de gaten houden van de klantenbehoeften
2. strikt gebruik van feiten, gegevens en statistische analyses
3. uitgebreide aandacht voor het managen, verbeteren en innoveren van bedrijfsprocessen.

Succes heeft hierbij een brede betekenis. Enkele voorbeelden zijn: kostenverlaging, productiviteitsverhoging, marktaandeel vergroting, klantenbehoud, afkeurverlaging, cultuurverandering etc.

Korte historie van Six Sigma

Six Sigma is een doorontwikkeling van TQM (Total Quality Management) en is ontstaan bij Motorola in 1987 en fijn geslepen door General Electric. Inmiddels zijn nog talloze bedrijven gevolgd: Honeywell, Sony, DuPont, Dow, Philips, Kodak, Caterpillar, AIG (verzekering / Insurance), Siemens, Black & Decker, Johnson & Johnson etc, etc.

In de jaren 80 en begin jaren 90 was Motorola een van de vele bedrijven in Amerika en Europa die onder druk van de Japanse concurrentie voelde dat het anders moest. Motorola realiseerde zich dat de kwaliteit van hun producten slecht was. Zoals veel bedrijven in die tijd had Motorola niet 1 maar meerdere kwaliteitverbeteringsprogramma's lopen. Tot het moment dat in 1987 een nieuw concept werd geintroduceerd bij 'Motorola's Communication Centre' dat 'Six Sigma' werd genoemd. Six Sigma was destijds (nu omvat het veel meer) voor Motorola een simpele consistente manier van meten van de prestaties en deze te vergelijken met de eisen van de klant. Daarbij werd een ambiteuze doelstelling vastgesteld: een praktisch perfecte kwaliteit.
Bij Motorola was een zeer belangrijke invalshoek de statistiek van de productie (SPC).
Het tweede grote bedrijf in de VS dat begon met Six Sigma, General Electric, begon Six Sigma toe te passen in de dienstverlenende sector, namelijk GE Capital. Hier werd veel minder het accent gelegd op statistische metingen, maar meer op de Voice of the Customer. Daarbij stond het meten van de graad perfectie van de kernprocessen centraal. Deze latere vorm van Six Sigma heeft daarna in de VS een enorme vlucht genomen.

Het theoretische concept

Zoals veel 'nieuwe' concepten is ook Six Sigma niet geheel nieuw. Sommige zaken zijn afkomstig uit recente management technieken terwijl anderen al jaren worden gebruikt of gewoon boerenverstand is. Veel is overgenomen van TQM (met TQC als voorloper) en alles wat rond TQM ontstaan is (zoals INK, EFQM, WCM). Zoals al in de definitie van Six Sigma staat omvat het zo goed als alle goede en bruikbare management technieken. De belangrijkste tools (dus niet allemaal!) die gebuikt worden binnen Six Sigma zijn:
- Continu verbeteren (Continuous Improvement, Kaizen)
- Process (re)design
- Analyse van variantie
- Statistic Process Control (SPC)
- Process Management
- Design of Experiments (DoE)
- Creative Thinking
- Voice of the Customer
- Balanced scorecards

Binnen Six Sigma worden al deze tools geintegreerd toegepast.
Enkele voorbeelden van hedendaagse management technieken die zeer goed passen binnen de aanpakt van Six Sigma zijn: Lean Manufacturing, Customer Relationship Management (CRM), Strategic business partnerships, Knowledge management, Activity-based management, Just In Time (JIT), Time Based Competition (TBC) en natuurlijk TPM en SMED.
De essentie van Six Sigma is dat de systemen in onderlinge samenhang in een heldere overkoepelende structuur samengebracht worden.

Er zijn talloze boeken over Six Sigma. Belangrijke naslagwerken zijn:

The SIX SIGMA WAY: How GE, Motorola, and other top companies are honing their performance
Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cananagh
ISBN: 0-07-135806-4

Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods, Second Edition
Forrest W. Breyfogle, III
ISBN: 0-471-26572-1

Randvoorwaarden, do's en dont's voor Six Sigma

In de praktijk zijn er nogal wat pogingen om Six Sigma in te voeren gestrand. Om Six Sigma te laten slagen is best wel lastig en vereist ervaring met veranderprocessen en volharding..
Het is de ervaring van Aiming Better dat:

En tenslotte nog dit:

De Six Sigma conversie tabel

Yield % DPMO *) Sigma
99,9997
99,9992
99,998
99,996
99,99
99,977
99,952
99,904
99,814
99,654
99,379
98,22
95,54
3.4
8
20
40
100
230
480
960
1.860
3.460
6.210
17.800
44.600
6,00
5,81
5,61
5,44
5,22
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,60
3,20
Yield % DPMO *) Sigma
90,32
81,6
69,2
61,8
54
46
39
31
25
19
14
10
6,68
96.800
184.000
308.000
382.000
460.000
540.000
610.000
690.000
750.000
810.000
860.000
900.000
933.200
2,80
2,40
2,00
1,80
1,60
1,40
1,22
1,00
0,83
0,62
0,42
0,22
0,00

*) DPMO = Defects per million opportunities

N.B. Bovenstaande sigma is niet gelijk aan de zgn. standaarddeviatie van de Gauss-kromme (die ook met sigma wordt aangeduid). Bij Gauss is sigma bedoeld als maat voor de spreiding van een x-aantal metingen, terwijl het bij Six Sigma gaat om het absolute aantal fouten (van in principe een miljoen). Voorbeeld: als er sprake is van 3,2 sigma (over langere termijn) betekent dit bij Gauss dat er minder dan 3.000 fouten moeten zijn, terwijl bij Six Sigma dit er nog 44.600 fouten mogen zijn. Dit komt vanwege een verschuiving van 1,5 sigma van de Gausskromme, een statistisch detail in de theorie dat er verder hier niet veel toe doet.

Het is ook mogelijk om de sigma-score zelf uit te rekenen met behulp van een excel -sheet, klik daarvoor hier.

Voor case beschrijvingen van Six Sigma, klik hier.

terug
home