Het EVR model

Gewoonlijk moet een inkoper kiezen tussen twee aanbiedingen met dezelfde functionaliteit (specificatie).
Maar dikwijls is er het probleem dat de kwaliteit (in de ruimste zin van het woord) van de aanbiedingen verschillend is (gebruiksgemak, extra's, degelijkheid, schoonheid, etc.).
Het is een wijd verspreid misverstand dat het product met de laagste LCA score (de laagste milieubelasting) het beste is in termen van duurzaamheid.

In het geval dat de kwaliteit van producten verschilt, moet men kiezen op basis van de verhouding van de ecokosten en de prijs (markt waarde). Deze verhouding is de EVR (Ecocosts/Value Ratio). Het zelfde geldt voor services.
De EVR is de oplossing voor het bekende dilemma dat iets een lage eco-belasting heeft, maar ook een lage kwaliteit. In de meeste gevallen zal het kwaliteitsproduct beter scoren in termen van de EVR (duurzaamheid).

De theoretische achtergrond heeft te maken met de zogenaamde "ontkoppeling" van economie en ecologie, de sleutel tot een duurzame samenleving. Hoe dit precies zit wordt uitgelegd in www.ecocostsvalue.nl .
In de praktijk werkt het echter heel simpel: men deelt de ecokosten door de prijs die men bereid is te betalen, en kiest het product met het laagste verhoudingsgetal.

Wanneer er vragen zijn over dit onderwerp, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

terug
home