KOOP voor Sourcing: Het professionaliseren van de inkoop

De KOOP methodiek biedt een gestructureerde aanpak om, individueel of samen met andere ondernemingen, de inkoop stap voor stap te verbeteren. KOOP is de naam van een goed gestructureerd en goed gedocumenteerd stappenplan.

Het is een afkorting van de 4 belangrijkste fasen in het veranderingsproces (de vier “resultaten” van de vier fasen van het verbeterproject):
K
euze productgroep,
O
riëntatie markt (met keuze inkoopstrategie),
O
nderhandelingsresultaat
P
rofijt (na implementatie van de nieuwe inkoopketen), .


Al de activiteiten in de 4 fasen van de projectaanpak en de daarbij behorende 'tools' zijn vastgelegd in een overzichtelijk handboek.

De KOOP methodiek is bij uitstek geschikt om op een gestructureerde manier "duurzaam inkopen" in te voeren.

KOOP kan ook zeer goed gecombineerd worden de Aiming Better Methode voor supply chain management. Deze methode is gebaseerd op praktische toepassingen van 'consignment stock' en 'vendor managed inventory', waarbij gewerkt kan worden met moderne oplossingen via het internet. Gewoonlijk zijn tegelijkertijd voor de leverancier als de afnemer belangrijke voordelen te behalen. De aanpak van Aiming Better kenmerkt zich door een stap voor stap aanpassen van de procedures op de werkvloer, in nauw samenspel met de betrokken werknemers (de verbeter teams). Dit garandeerd een succesvolle implementatie.

KOOP is dus een nieuw concept waarbij de professionele inkoop en "duurzaam inkopen" samen komen.


back
home