..

Duurzaam inkopen: een nieuwe trend?, willen we iets?

Inmiddels zijn er weinig bedrijven en (semi)overheidsinstellingen over die niet inzien dat "duurzaamheid" en "klimaatverandering" een belangrijke maatschappelijk issue geworden is.
Energiebesparing, verzamelen van oud papier, en wellicht de koffie uit een eigen beker, zijn in ons land gemeen goed geworden. Maar vele inkopers zullen zich wellicht nog afvragen of duurzaam inkopen in de praktijk wel zinnig is. Is het werkelijk van belang?

Inkopers zijn een van de belangrijkste schakels tot succes in het streven naar een duurzame wereld. De reden hiervan is simpel: wanneer inkopers letten op aspecten van duurzaamheid wordt de industrie aangezet tot extra innovaties op dit gebied. Deze impliciete druk op ondernemingen om duurzaamheid de aandacht te geven die het verdient, is op de lange termijn een belangrijke motor om stap voor stap tot een duurzame samenleving te komen.

Op korte termijn is het dus een maatschappelijke plicht van organisaties om op het gebied van duurzame inkoop actief te zijn. Dat betekent niet dat men hoeft te accepteren dat de inkoop duurder wordt, maar dat betekent wel dat steeds gezocht moet worden naar het meest duurzame oplossing binnen de zelfde prijs. Al bij de aanvraagspecificaties kan men stellen dat bij dezelfde prijs de meest duurzame aanbieding gekozen zal worden.
Kortom: duurzaamheid hoort binnen het professionaliseren van de inkoop een vaste plaats te krijgen.

Aiming Beter heeft een bijzondere bundeling van expertise op het gebied van duurzame inkoop:

- kennis en ervaring van het verbeteren (optimaliseren en professionaliseren) van de inkoop zelf; daarvoor is samen met een grote internationale opdrachtgever de KOOP methode (met handboek) ontwikkeld
- kennis op het gebied van het bepalen van duurzaamheid d.m.v. LCA's (Life Cycle Analyses), met gebruik van de Carbon Footprint of het systeem van Ecokosten, en met de praktische toepassing van de EVR methode (Ecocosts / Value Ratio); hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Technische Universiteit Delft (zie www.ecocostsvalue.com)

terug
home