Six Sigma (DMAIC) case 1.
Verbetering van metaaldetectie in een voedingsmiddelenbedrijf:
een voorbeeld van het gebruik van KOOR (DMAIC)

Doelstelling

In een bepaald jaar kwamen een aantal klachten van klanten binnen, die betrekking hadden op metaaldeeltjes in de producten. Aangezien het voedingsmiddelenbedrijf dergelijke klachten altijd serieus neemt, en het aantal producten met onvolkomenheden tot een minimum wil beperken, is in een Six Sigma team gestart met de oplossing van het probleem.

Projectaanpak

Projectduur:

Thema Prioriteit
A. Grondstoffen en leveranciers 2
B. Gevoeligheid apparatuur 3
C. Controle van het detectiesysteem 1
D. Storing door vocht 6
E. Plaats van detectie 5
F. Aantal detectoren 4

Oplossingen

Kosten/baten analyse: oplossingen werden beoordeeld aan de hand van feiten en cijfers en voor implementatie uitgewerkt:

Resultaten

Het drieledige doel werd gehaald:

Klik hier voor Six Sigma case 2

terug
home