Six Sigma (DMAIC) case 2.
Verkleinen van het aantal afgekeurde batches bij een productie bedrijf:
een voorbeeld van het gebruik van KOOR (DMAIC)
 


Doelstelling

Bij een productiebedrijf in de medische sector ontstonden er regelmatig problemen, doordat het productieproces niet binnen de specificaties kon produceren. Er is een Six Sigma project gestart om dit te verhelpen:

Projectaanpak

Er zijn 3 verbeterteams opgericht, onder leiding van Aiming Better en een interne black-belt trainee. De teams bestonden uit de machineoperators, aangevuld met medewerkers uit de volgende afdelingen: TD, Manufacturing Engineering en R&D.

Projectduur:

Thema's
1. Zorgvuldig conditioneren van het klimaat van de werkruimte
2. Voorkomen van productverontreinigingen
3. Opstellen van gedetailleerde werkprocedures
4. Verbeteren van onderhoud equipment en tools
5. Optimalisatie van ontwerp tooling / equipment
6. Training operators en uitwisselen Best Practices

Resultaat

Het doel werd bereikt in 27 weken: het pobleem van het afgekeurde batches is in de laaste 20 projectweken niet meer voorgekomen. Deze laatste 20 weken werden gebruikt voor borging van de resultaten en het inbedden van de werkwijze in de organisatie.
Uiteindelijk is het probleem van afgekeurder batches gereduceerd van 3,5 sigma naar beter dan 4,7 sigma.


terug
home