SMED case 2.
Omsteltijdreductie op een stansmachine in een kartonnagebedrijf

Doelstelling

Kortere runs komen steeds vaker voor en maakt het sneller omstellen én het maximaliseren van de machine prestatie noodzakelijk. Daarnaast paste het project in de 6 kritische doelstellingen die het bedrijf voor zichzelf had geformuleerd;

Projectaanpak

Het team ging in wekelijkse bijeenkomsten volgens de SMED-methode aan de slag. Daarbij is allereerst een goede OEE-meting opgezet zodat er een goed inzicht was in de prestaties van het team t.a.v. de omsteltijden. Om de potenties in het verbeteren van werkmethoden duidelijk te maken werden videoanalyses gemaakt.

Oplossingen

Resultaten


terug
home