TPM case 3.
Reductie van procesafval in een papierproducerend bedrijf
 

Doelstelling

Projectaanpak

Oplossingen

Kosten/baten analyse: oplossingen werden beoordeeld aan de hand van feiten en cijfers en voor implementatie uitgewerkt:

Resultaten


terug
home